ΕΣΠΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤ. 1¼" × ΕΞΩΤ. 1½" ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤ. Ή ΕΠΙΤ.ΛΕΒ. ΑΕΡΙΟΥ art.138 CIMBERIO

Cimberio
Περιγραφή
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤ. 1¼" × ΕΞΩΤ. 1½" ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤ. Ή ΕΠΙΤ.ΛΕΒ. ΑΕΡΙΟΥ art.138 CIMBERIO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περισσότερες Πληροφορίες
Διάσταση (in) Εσωτερική 1¼" Εξωτερική 1½"
ISO 228 (σπειρώματα)
Υλικό Κατασκευής Standard Brass (EN 12165 CW617-DW)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από 0°C έως 65°C

€ Β2Β

Για να δείτε τις τιμές, παρακαλώ συνδεθείτε ως χρήστης

Συνδεση/Εγγραφή
Γνωρίστε το προϊόν

Η αντιπαγωτική βαλβίδα επιτρέπει την εκκένωση του νερού όταν η θερμοκρασία του κυκλώματος κατέβει στους 3°C.

Οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες αερίου είναι ένας αποτελεσματικός και ενεργειακά αποδοτικός τρόπος για τη θέρμανση κατοικιών και κτιρίων.

Ωστόσο, όταν εγκαθίστανται σε εξωτερικό χώρο, με χαμηλές κλιματολογικές συνθήκες, το νερό που βρίσκεται στα εκτεθειμένα μέρη σωληνώσεων ή στα εξωτερικά μηχανήματα μπορεί να παγώσει, προκαλώντας ζημιές στην εγκατάσταση. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αποφευχθεί, εγκαθιστώντας την αντιπαγωτική βαλβίδα Cim 138.

Η βασική λειτουργία της Cim 138 είναι να ανιχνεύει πότε το νερό στην εγκατάσταση τείνει να παγώσει. Όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης πέσει κάτω από ένα ορισμένο σημείο, η αντιπαγωτική βαλβίδα ανοίγει απελευθερώνοντας μια ποσότητα νερού.

Η αντιπαγωτική βαλβίδα αποτελεί βασικό εξάρτημα σε μια εγκατάσταση θέρμανσης με αντλία θερμότητας ή επίτοιχο λέβητα αερίου καθώς συμβάλλει στην προστασία της από βλάβες που προκαλούνται λόγω πάγου. Εάν το νερό της εγκατάστασης παγώσει, ενδέχεται να προκληθεί ρήξη του υδραυλικού μέρους, των σωληνώσεων ή και των ίδιων των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα δαπανηρές επισκευές και την παύση λειτουργίας της θέρμανσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αντιπαγωτική βαλβίδα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε κατακόρυφη θέση, με την έξοδο προς τα κάτω, προκειμένου το νερό που εκκενώνεται να εκκρέει σωστά και ανεμπόδιστα.

Οι αντιπαγωτικές βαλβίδες εγκαθίστανται σε εξωτερικό χώρο και μακριά από πηγές θερμότητας, προκειμένου η σωστή λειτουργία τους να παραμένει ανεμπόδιστη. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται εγκαίρως, προστατεύοντας την αντλία θερμότητας ή τον λέβητα αερίου όταν αυτή/ος είναι απενεργοποιημένη/ος.

Για απόλυτα σίγουρο αποτέλεσμα, συνίσταται η εγκατάσταση δύο αντιπαγωτικών βαλβίδων, μία σε κάθε σωλήνα (προσαγωγής και επιστροφής).

Στην περίπτωση εγκατάστασης μίας αντιπαγωτικής βαλβίδας, αυτή θα πρέπει να τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης, διαφορετικά σ’ έναν σωλήνα μπορεί να εγκλωβιστεί νερό, με ενδεχόμενη ρήξη αυτού.

Συνιστούμε το σύστημα να διατηρείται πάντα υπό πίεση, ακόμη και κατά την εκκένωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της αντιπαγωτικής βαλβίδας.

Μην κάνετε συνδέσεις με σωλήνα του οποίου το σχήμα έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει φαινόμενο σιφονισμού, καθόσον σε μια τέτοια περίπτωση η εκκένωση του νερού παρεμποδίζεται και η αντιπαγωτική προστασία δεν μπορεί πλέον να εξασφαλισθεί.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ